Thought Leaders

De Elektrische voertuigen van de Batterij versus de Voertuigen van de Waterstof

door Dr. Sigmond Gronich

Dr. Sigmond Gronich
Overeenkomstige auteur: [email protected]

President beloofd George W. Bush dat een kind geboren aan het begin van zijn beleid een de celvoertuig van de waterstofbrandstof als hun eerste auto zou kunnen kopen. President Obama stelde voor dat wij 1.5 miljoen insteekbatterijvoertuigen tegen 2015 opstellen. De Elektrische platformvoertuigen gaan worden vereist om de ambitieuze globale doelstellingen van de klimaatverandering zoals een 76% vermindering van 2005 niveaus tegen 2050 te bereiken.

Nochtans, zullen deze voertuigen duurder dan geavanceerde benzinevoertuigen zijn. Terwijl de lagere brandstofkosten op centen/mijlbasis extra voertuigkosten kunnen compenseren, kan 2015 te vroeg aan markt één van beide optie zijn commercieel. Nochtans, kunnen de elektrische opties als benzinebenaderingen $4+/gallon in de toekomst concurrerender zijn1.

Als de vervaardigde kosten van de brandstofcel systeem over $50/kW zijn en het systeem van de waterstofopslag ongeveer $13 aan 17/kWh is, dan zouden de voertuigen van de brandstofcel ongeveer $5000 tot $7000 duurder dan een benzinevoertuig zijn. De huidige beoordeling van DOE voor het systeemkosten van de brandstofcel wanneer de massa die in hoeveelheden van 500.000 wordt geproduceerd $60/kW is2 en dat 5000 psi en 10.000 de opslagtanks van de psiwaterstof ontmoeten de bovengenoemde respectievelijk waarden3. Aldus is voldoende vooruitgang geboekt voor deze componentenkosten voor automobiele fabrikanten om vroege marktingang tegen 2015 te overwegen. In feite hebben Toyota, Honda, Daimler en GM openbare aankondigingen gemaakt dat zij van plan zijn om tientallen duizenden voertuigen te hebben van de brandstofcel beschikbaar tegen 20154 en de duurzaamheid van het de celsysteem van de 5000 uurbrandstof aan te tonen om het publiek van een betrouwbaar product te voorzien.

Als vervaardigde kosten van de 40 mijlwaaier batterij over $300/kWh zijn en een staat van last van 70% hebben, zouden de stijgende insteekvoertuigkosten ongeveer $5500 tot $9000 meer dan een benzinevoertuig zijn. Een Nationaal Rapport van de Raad Voor Onderzoek5 giet twijfel bij het bereiken van één van beiden van deze doelstellingen, maar een Nationaal rapport van het Laboratorium heeft Argonne6 ionen de batterijtechnologieën beschreven van het Lithium die de bovengenoemde prestaties en kostenaantallen kunnen ontmoeten. Van de de projecten hoge energie van DOE konden de de intensiteitsbatterijen die doelstellingen tegen 2014 bereiken7.

Samen met bio-fuels, zijn gericht de elektrische platformvoertuigen op twee nationale programmabehoeften: Globale klimaatverandering en nationale veiligheid. Zij zijn de enige DOE programma's die effectief de tweede kwestie behandelen. Onze munt wordt nu beschouwd als een veilig toevluchtsoord, wordt de dollar sterker en de prijs van olie vermindert. Maar deze natie neemt een ongekende schuld over. Aangezien onze schuld groeit zal de dollar van de V.S. zwakker worden en zullen de olieprijzen stijgen. Hoe spoedig zullen de V.S. worden gezien aangezien een natie met een onhoudbare schuld moeilijk is te voorspellen maar dat spook is daar.

De Olie is bij of dichtbij piekproductie en de industrie moet naar verder land, diepere zeemiddelen en de duurdere technologie van de olieextractie gaan enkel provable oliereserves constant houden. Nochtans, met China, India, Brazilië en andere landen die zich snel, is er stijgende druk van de de vraagkant met weinig aanbodzijdeopties ontwikkelen. Tot Slot zijn er verscheidene geprobeerde aanvallen geweest die door Islamitische fundamentalisten bij de luchtvaartlijnindustrie, het metrosysteem, Times Square, en de Kap van het Fort worden geleid. Het is niet teveel van een rek om aanvallen op het systeem van de olielevering eveneens te doorgronden. Wij moeten alternatieve ZO VLUG MOGELIJK beschikbare opties hebben.

Als deel van het Amerikaanse het Herfinancieren en van de Terugwinning Akte, het beleid $2.5 miljard in contracten financierde om batterij productiecapaciteit te ontwikkelen om 500.000 batterijen tegen 2015 te produceren. Dit is een agressieve de transformatieactiviteit van de voertuigmarkt. Tezelfdertijd elimineerde de Secretaresse van Energie om het even welke van de het voertuigmarkt van de brandstofcel de transformatieactiviteit. Hij beweerde dat het de celvoertuig van de waterstofbrandstof vier mirakelen om een commerciële werkelijkheid vergde te worden.

Zijn eerste eis was dat de voertuigen van de brandstofcel te duur zijn. Dat is waar maar gebaseerd op de verwachte brandstofcel en opslagsysteemkosten bereikte in 2009, niet meer duur dan insteek hybride voertuigen die op de doelstellingen van batterijkosten worden gebaseerd om in 2014 worden bereikt. Zijn volgende eis was dat een doorbraak in waterstofopslag nodig is. De tanks van de Hoge druk kunnen 280 mijlwaaier (de Duidelijkheid van Honda) en 480 mijlwaaier (de Hooglander van Toyota) op de voertuigen van de consument bereiken. Deze tanks zijn verpletterd, gebrand, ontsproten bij, enz. en ontsproten jaren 10+ van verrichting, terwijl de batterij van de hoge energieintensiteit van 3+ aan jaren moet worden uitgebreid 10+.

Zijn volgende verklaring was dat het inefficiënt is om waterstof te maken. Voor de volgende 15 jaar, zal de waterstof van aardgas worden gemaakt. De Resultaten tonen aan dat FCVs die waterstof van aardgas gebruiken 60% minder GHGs dan het benzinevoertuig van vandaag, en 35% minder GHGs dan aardgasvoertuigen uitzendt. Na 2025 zal de waterstof uit steenkool worden geproduceerd, vangen het aardgas en de biomassa met koolstof en sekwestratie.

De laatste eis door de Secretaresse was dat de bouw van een waterstofinfrastructuur te moeilijk en te duur is. Een Nrel- rapport8 toont aan dat de waterstof met benzine kosten-concurrerend kan zijn en de posten kunnen worden opgesteld gebruikend een gecoördineerde rendabele, regionale stedelijke strategie. Aanvankelijk zullen de postnetwerken in LA en NYC worden opgesteld, en dan uitgebreid aan een totaal van 22 stedelijke centra tegen 2025 aan lever miljoen voertuigen. De kosten van de waterstofinfrastructuur per voertuig zijn eigenlijk gelijk aan of minder dan de elektrische infrastructuurkosten afhankelijk van huis/wegimplementatie en snelle het laden vereisten9.

Samengevat, moet DOE het belang van een de transformatiestrategie van de voertuigmarkt voor de celvoertuigen van de waterstofbrandstof in overleg met het Emissieloze mandaat van het Voertuig beklemtonen. De Voorzitter en het Congres moeten het de celprogramma van de waterstofbrandstof als deel van een significante internationale inspanning erkennen om het voertuig van de brandstofcel en de rol op de markt te brengen dat het Emissieloze Mandaat van Californië in dat scenario speelt. Het punt van de de transformatielijn van de voertuigmarkt moet in de begroting van het de waterstofprogramma van 2011 worden hersteld die 50/50 kostenaandeel de infrastructuur en voertuigen vanaf 2012 tot 2014 (tot 3000 voertuigen) en 2015 tot 2017 (tot 30.000 voertuigen) ten koste van $75 miljoen/jaar vier jaar (FY 2011-14) en $330 miljoen/jaar drie jaar (2015-17) zou voorzien. De waterstofbegroting voor de aanvankelijke vier jaar zou aan $210 miljoen moeten worden hersteld om de verhoogde begroting aan te passen.


Verwijzingen

1. Gronich, S., Is insteek/batterijelektrische voertuigen meer markt klaar dan de celvoertuigen van de waterstofbrandstof? , voorgesteld op de Nationale Conferentie van de Vereniging van de Waterstof, 5 Mei, 2010
2. James, B. en Kalinoski, J., (DTI), de Schatting van de Kosten van de Massapproductie van de Systemen van de Cel van de AutomobielBrandstof, die aan het de technologieTeam van de Cel van de Brandstof wordt Voorgesteld, 12 Augustus, 2009
3. Lasher, S., McKenney, K., en Sinha, J., TIAXLLC, Analyses van de Materialen van de Waterstof en Systemen Aan Boord - de Gekoste Samenvatting van Resultaten voor de Samengeperste & cryo-Samengeperste Opslag Aan Boord van de Waterstof, TIAXLCC.com, dat aan technische het teamvergadering van de waterstofopslag wordt voorgesteld, 12/17/09
4. Brief van Begrip bij de Ontwikkeling en de marktIntroductie van de Voertuigen van de Cel van de Brandstof, Daimler, Ford, GM/Opel, Honda, Toyota, Hyundai/Kia en Renault/Nissan
5. Overgangen naar de Alternatieve Technologieën van het Vervoer--Insteek Hybride Elektrische voertuigen, Nationaal Comité op Beoordeling van de Behoeften van het Middel aan de Raad Voor Onderzoek van de Technologieën van de Cel van de Brandstof en van de Waterstof
6. Nelson, P.A., Santini, D.J., en Barnes, J. die, Argonne Nationaal Laboratorium, Factoren de Kosten van de Productie van lithium-IonenBatterijen voor PHEVs, EVS4, Stavanger, Noorwegen, 13-16 Mei, 2009 Bepalen
7. Howell, het Overzicht van de Opslag van de Energie van D.R&D. Voorgesteld bij 2009 Technologieën van het Voertuig van DOE het Jaarlijkse Overzicht van de Verdienste, Mei 2009
8. Melendez, M., Milbrandt, Verbruikersvraag van de Waterstof van A. de Geographically Based En de Analyse van de Infrastructuur: Definitief Rapport. Oktober 2006. NREL. http://www.nrel.gov/hydrogen/pdfs/40373.pdf
9. Thomas, C.E., de Kosten van de Infrastructuur van de Brandstof EV, cleancaroptions.com

Copyright AZoCleantech.com, Dr. Sigmond Gronich

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit