Clipsal energiforbruk Monitor

Clipsal energiforbruk Monitor har en stor LCD-skjerm som gjør det enkelt å holde et øye med driftskostnader og energiforbruk. Den viser også utslipp av klimagasser, temperatur, tid og dato, som hjelper deg å holde kontroll og bestemmer hvordan energien brukes.

I tillegg har det en programmerbar alarm som piper når peak power grensen er nådd. Og for enda større innsikt i ditt energiforbruk, kan du sammenligne bruk daglig, ukentlig, månedlig og årlig.

  • Trådløs strøm skjerm som viser energibruk og kostnader på en bærbar, lett å lese LCD-skjerm i ditt hjem.
  • Enkel å bruke.
  • Viser temperatur og fuktighet for å vise komfort i ditt hjem.
  • Alarm varsling når peak power grensen er nådd.
  • Bruker satt tollsatser.
  • Kunne måle og vise energi fra solsystemet.

Du kan lagre opptil 10% av forbruket ved å forstå hvordan energi blir brukt i ditt hjem. Dette gir deg mulighet til å endre atferd og oppnå energi-og kostnadsbesparelser.

Other Equipment