Clipsal energiförbrukning monitor

Clipsal energiförbrukning Monitor har en stor LCD-display som gör det enkelt att hålla ett öga på dina driftskostnader och energiförbrukning. Den visar också utsläpp av växthusgaser, temperatur, tid och datum, vilket hjälper dig att hålla kontroll och bestämma hur energin används.

Dessutom har den ett programmerbart larm som piper när din toppeffekt gränsen är nådd. Och för ännu större insikt i din energiförbrukning kan du jämföra användning dagligen, veckovis, månadsvis och årsvis.

  • Trådlös el monitor som visar din energiförbrukning och kostnader på en bärbar, lätt att läsa LCD-monitor inne i ditt hem.
  • Enkelt att använda.
  • Visar temperatur och luftfuktighet för att visa komfort nivåer i ditt hem.
  • Larm meddelande när toppeffekt är nådd.
  • Användare som tullsatser.
  • Kunna mäta och visa energi från solsystem.

Du kan spara upp till 10% av din elförbrukning genom att förstå hur energi används i hemmet. Detta gör att du kan ändra ditt beteende och uppnå energi-och kostnadsbesparingar.

Other Equipment