Posted in | Nuclear Power

Department of Energy uppmanar amerikanska universitet för ansökningar från dem som är intresserade i kärnenergi Forskning och utveckling

Den amerikanska Department of Energy (DOE) har aviserat en ny begäran om förhandsbetalning Ansökningar om universiteten intresserade av att bedriva banbrytande kärnkraft forskning och utveckling.

"Kärnenergi är vår största källan till koldioxidutsläpp fri energi och måste spela en viktig roll som vi står inför hotet om klimatförändringar och övergången till en blomstrande ren energi ekonomin", sade utrikesminister Chu. "Detta meddelande återspeglar ett starkt partnerskap med våra stora forskningsinstitutioner för att se till att Amerika förblir i framkanten av kärnenergi forskning och utveckling. Det kommer att hjälpa oss att skapa framtidens arbetstillfällen som kommer att driva USA: s ekonomi."

DOE räknar med att finansiera upp till $ 49.700.000 i forskning genom sitt kärnenergiprogram Energi universitet räkenskapsåret 2010 i avvaktan på slutligt anslag. Det högsta totala belopp som tilldelas per projekt kommer att vara $ 1,5 miljoner euro för tre till fyra år.

Begäran om forskning och utveckling före Applications finns vid University Program länken NE hemsida. Förslagen beror November 10, 2009, och måste skickas in via kärnvapenprogram Energi universitet beaktas. I början av november räknar DOE inbjudande delförsöksledare av utvalda förslag att lämna in fullständiga förslag i mitten av december 2009.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit